Vacature tandarts – bestuurslid bij Jeugdtandverzorging Zoetermeer

De Stichting Regionale Jeugdtandverzorging Zoetermeer werd op 14 oktober 1987 opgericht als opvolger van de Stichting tot bevordering van de Schooltandverzorging in Zoetermeer e.o. De stichting en het behandelcentrum zijn gehuisvest in het gezondheidscentrum aan de Denemarkenlaan 2, 2711 EL Zoetermeer.

Profielschets tandarts-bestuurslid Stichting Regionale Jeugdtandverzorging Zoetermeer

1. Onderschrijft de doelstelling van de stichting;
2. Heeft affiniteit met de (jeugd)mondzorg;
3. Heeft de opleiding tot tandarts voltooid.
4. Heeft bestuurlijke ervaring;
5. Kan beleidsmatig denken en besluiten nemen;
6. Is in staat de consequenties van alle te nemen besluiten te overzien, ook die buiten het eigen vakgebied;
7. Heeft belangstelling voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de jeugdmondzorg;
8. Is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen - met name in relatie tot de (jeugd)mondzorg - te signaleren en te vertalen naar de stichting;
9. Heeft de beschikking over een voor de stichting relevant netwerk;
10. Neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van management team en medewerkers.

Daarnaast zijn de volgende zaken – hoewel voor de hand liggend- nog van belang:

 • Is integer, gaat prudent om met de kennis over de stichting, haar medewerkers, bestuurders en patiënten;
 • Beschikt over communicatieve en representatieve eigenschappen;
 •  Is van onbesproken gedrag;
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar;
 •  Zal elke concurrentie vermijden

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter en/of tandarts-manager.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting luiden statutair:

- het bereiken van optimale mondgezondheid voor de jeugd van nul tot achttien jaar door:

 •  het verlenen van goede tandheelkundige verzorging van het gebit van de deelnemers
 •  het verlenen van tandheelkundige curatieve hulp
 •  het bevorderen en uitvoeren van individuele preventie

- het initiëren en bevorderen van de collectieve preventie voor alle daarvoor in aanmerking
komende personen
- het bevorderen van de samenwerking aangaande alle activiteiten op het gebied van de jeugdtandverzorging

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden:

 • Mevrouw H.S. Graniewski-Wijnands, voorzitter toezichthouder diverse (zorg)instellingen
 • De heer H.G. van der Bend, penningmeester
 • Mevrouw B.M. Corts, secretaris, jurist in GGZ-instelling
 • De heer L.J.W. Kerpel, bestuurslid

Hiermee zijn de competenties financieel toezicht, juridische en personele aangelegenheden en algemeen bestuurlijke kennis aanwezig. Het tandarts-bestuurslid completeert het bestuur met kennisvan de professionele standaarden en ontwikkelingen.

Het bestuur neemt als geheel besluiten maar kan individueel worden geraadpleegd door het management team, in geval van specifieke vragen.Er wordt regulier viermaal per jaar ’s avonds vergaderd. In een extra bijeenkomst wordt het eigen functioneren geëvalueerd.

De voorzitter bereidt samen met het managementteam de vergaderingen voor. De secretaris en de voorzitter voeren samen de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van het management team. Geen van de bestuursleden heeft functies die strijdig zijn met het belang van de stichting. De bestuursleden ontvangen vacatiegeld conform de Circulaire Vergoeding Commissieleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er is een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter.

Organisatie, personeel en faciliteiten

De stichting heeft 28 medewerkers die samen 14 fte bezetten. Er zijn 10 tandartsen werkzaam en 10 assistenten (inclusief 1 oproepkracht). De leiding wordt gevormd door twee tandarts-managementleden, die elk volgens een eigen taakomschrijving werken. Het centrum beschikt over zes behandelruimtes, twee poetsinstructieruimtes en röntgenapparatuur.

In de dental car is een behandelplaats, poetsinstructieruimte en röntgenapparatuur. De stichting verkeert in een gezonde financiële positie.

Stuur uw reactie naar de Tandartsmanager of de Praktijkmanager van de Jeugdtandverzorging