Inschrijfformulier

Jongen
Meisje
Internet
School
Kennissen
Consultatiebureau
Bibliotheek

Inschrijven en kosten van de kindertandarts

Maak de beste keuze voor het gebit van uw kind door hem of haar in te schrijven bij Jeugdtandverzorging Zoetermeer. U vindt alle informatie over inschrijven, kosten, betalingsvoorwaarden en praktijkregels op deze pagina. 

Inschrijven bij de kindertandarts

Inschrijving bij Jeugdtandverzorging Zoetermeer is mogelijk voor kinderen die woonachtig zijn of op school zitten in Zoetermeer en Benthuizen. Om uw kind aan te melden bij onze praktijk, vult u het inschrijfformulier op deze pagina in. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u zo snel mogelijk een afsprakenkaart.

Legitimatie bij eerste afspraak
Voorafgaand aan de eerste afspraak bij onze tandarts in Zoetermeer moet uw kind zich kunnen legitimeren. Dit kan door middel van een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Heeft uw kind geen eigen identiteitsdocument? Neem dan contact met ons op via 079 - 3422877 of stuur een e-mail.

Praktijkregels bekijken

Om u en uw kind zo goed mogelijk van dienst te zijn, hanteert Jeugdtandverzorging Zoetermeer een aantal praktijkregels. Deze hebben onder andere betrekking op het maken, wijzigen en annuleren van afspraken. Wij verzoeken u vriendelijk om de praktijkregels door te nemen voorafgaand aan de inschrijving van uw kind. 

Kosten en betalingsvoorwaarden

Alle tandartskosten worden tot het 18e jaar vergoed door de basisverzekering, ongeacht de zorgverzekeraar van uw kind. Jeugdtandverzorging Zoetermeer hanteert dezelfde tarieven als een reguliere tandartspraktijk. Bekijk de door de NZA vastgelegd tarieven via deze link. Eventuele bijkomende kosten staan eveneens vermeld in onderstaand overzicht van de KNMT "Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen".

Betalingsvoorwaarden

Infomedics Zorg B.V. is verantwoordelijk voor de financiële administratie van onze praktijk. Dit betekent dat u declaraties die niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden, zoals kosten voor orthodontie, via Infomedics ontvangt. Zij sturen u een gespecificeerde factuur waarop de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing zijn. Zo dient de factuur binnen 30 dagen betaald te worden. Maak hiervoor gebruik van de acceptgiro die met de declaratie meegestuurd wordt. Betaalt u op een andere manier, vermeld dan altijd het declaratienummer.

Vragen over declaraties
Om declaraties te kunnen specificeren heeft Infomedics een aantal gegevens van u nodig. Heeft u er bezwaar tegen dat wij deze aan hen verstrekken, neem dan contact op met onze praktijk. Voor vragen over declaraties of betalingen belt u Infomedics op 036 – 2031 900. Meer informatie vindt u ook op de website van Infomedics.